Navigation Menu
Regnbueørred, laks og stalling kan fanges på lystfiskeri i Danmark

Regnbueørred, laks og stalling kan fanges på lystfiskeri i Danmark

By on jun 22, 2013

Det vrimler med liv i de danske vandløb, søerne og i havet langs kysten. I Skagerak svømmer kæmpetorskene, havørredene opholder sig langs kysterne og regnbueørrederne svømmer rundt i fiskesøerne. Med andre ord, er lysfiskeri i Danmark et oplagt aktivitet for enhver.

Kysterne langs det Sydfynske Øhav byder på godt fiskeri. Den lille dybde betyder at havørred, torsk og fladfisk godt kan fanges. Lystfiskere mellem 18 og 67 år skal dog købe fisketegn, som nemt kan købes online og på turistbureauer.

Når du har købt fisketegn, så kan du frit fiske ved havet og kysterne. Du kan nøjes med et fiskekort eller tilladelse fra lodsejeren, hvis du vil fiske i vandløb eller søer. Lokale lystfiskerforeninger har dog mange steder lejet retten til at fiske i vandløb og søer.

Naturstyrelsen ejer en række fiskeområder, der er frit tilgængelige for den brede offentlighed. På nogle af disse steder er det gratis at fiske, på andre må du betale. Du kan finde nærmere information om disse fiskevande på Naturstyrelsens hjemmeside.

Den jyske vestkyst er en favorit blandt lystfiskere, især i den koldere tid af året. Om vinteren er der en chance for at fange kæmpe torsk, direkte fra stranden. Forår og efterår er derimod den bedste tid for at fange fladfisk. Hvis du vil ud i noget vildere end kystfiskeriet, kan du tage med en af de store kuttere, der sejler dagligt ud til en dyst med kæmpefiske på Det Gule Rev i Nordsøen.

Lystfiskeri i Danmark (Foto: VisitDenmark)